Yazılım Kalite Yönetimi Analizi ve Ölçümü

Analiz aşaması, kurumda kaliteye yönelik uygulanan her türlü aktivitenin tespit edilmesi ile çalışmalara başlanır. Hem var olan hem de olması beklenen Yazılım Kalite Yönetiminin analizi kültür, süreç, araçlar ve organizasyon başlıklarında 4 farklı açıdan ele alınmaktadır. Bakılan alanlar puanlandıktan sonra analiz derecesi olgunluk seviyesine belirlenir. 

Süreç

Yazılım test yaşam döngüsü (STLC) analiz çalışması yapılırken sürece yönelik 6 ana adım detaylı incelenir. 

İhtiyaç analizi

Test Planlama

Test Senaryolarının Tasarımı

Test Ortamının Kurulması 

Test Koşum 

Test Kapanış

Kültür

Kurum içinde yaşatılan değerler, alışkanlık, kabuller ve ilişkilere bakılır. Bu çalışmada kurum içi kalitenin ne şekilde konumlandırıldığı ve yaşatıldığı tespit edilir.

Organizasyon

Organizasyonun yapılandırılması, roller ve sorumluluk tanımları, iyileştirme ihtiyaçlarının tanımlı ve takip edilebilir olmasına test odağına göre bakılır.

Araçlar

Kurumda kullanılan araçların kurum içi bilinirliği, kullanım yaygınlığı, erişilebilirliği incelenir. Araçların gerekliliği ve etkinliği gözetilerek değerlendirme yapılır.

Ölçümlenme aşamasında da bakılan alanlar puanlandıktan sonra analiz derecesi olgunluk seviyesine belirlenir.

 

+90 216 706 4661

Cevizli Mah. Zuhal Cd. No:46 Ritim İstanbul A1 Ticari Blok No:376 Maltepe / İSTANBUL