Yazılım Kalite Süreci Yapılandırma ve İyileştirme

Kurum içinde uygulanan yazılım yaşam döngüsü modeli ne olursa olsun, sürecin kalite ve test   stratejisinin oluşturulması, bu stratejiye uygun olarak mimarinin belirlenmesi, ihtiyaçları kapsayan  ve yeni yaklaşımlara adapte edilebilen özelleşmiş sürecin tasarlanması bu hizmetin temel amacıdır.
Süreç tasarımı; test planlama ile başlayıp, test senaryolarının tasarlanması, test ortamının oluşturulması, testlerin çalıştırılması ve raporlanması ve test kapanışına kadar değerlendirilerek metriklere bağlanıp ölçülebilir hale getirilmesini kapsar.

 

+90 216 706 4661

Cevizli Mah. Zuhal Cd. No:46 Ritim İstanbul A1 Ticari Blok No:376 Maltepe / İSTANBUL